Rennbericht der Veranstaltung vom 05.07.2021

 
9
21:44
 Preis von Overbruch / V6-6
  
 Internationales offenes Rennen
 Dot.: 1650 EURDistanz: 1750 mAutostart
 
 
1.Konan Greenwood2:13,416,2175029
4j. dbr. H. v. Mister J.P. a. d. Unique BokoFa.: Michael Nimczyk
Bes.: Foto-IKM - Zü.: Frank K. Bins - Tr.: Wolfgang Nimczyk
 
 
2.Eye Catcher C2:13,516,3175033
5j. F. W. v. Timoko a. d. Freiha HeikantFa.: Stefan Schoonhoven
Bes.: Bas Michael Cremers - Zü.: Bas Michael Cremers - Tr.: Stefan Schoonhoven
 
 
3.Junior Kite2:13,816,5175044
5j. br. W. v. Passing Renka a. d. Avenue de ParisFa.: Rob T. de Vlieger
Bes.: Stall Birkenhain - Zü.: Rob T. de Vlieger - Tr.: Rob T. de Vlieger
 
 
4.Cover Girl2:14,416,81750185
7j. dbr. S. v. Main Wise As a. d. LorenzanaFa.: Johnny Westenbrink
Bes.: H.R.J. v.d. Leeden - Zü.: Hannie R.J.van Leeden - Tr.: Johnny Westenbrink
 
 
5.Beijing2:14,516,91750983
9j. br. W. v. Power Jet a. d. Super CrownFa.: Jochen Holzschuh
Bes.: Stall Hippocampus - Zü.: Jan G.v.d. Wal - Tr.: Jochen Holzschuh
 
 
6.Exocet de Tortuga (FR)2:14,817,017501388
7j. br. W. v. Neoh Jiel a. d. Lutine de CanonFa.: Wolfgang Musga
Bes.: Maurice Musga - Zü.: in Frankreich gezogen - Tr.: Wolfgang Musga
 
 
7.Gerson Boko (NL)2:15,017,11750502
8j. br. W. v. Make It Happen a. d. Zuper Queen Pine (NL)Fa.: Cees Hetteling jun.
Bes.: Cees Hetteling jun. - Zü.: in Niederlande gezogen - Tr.: Cees Hetteling jun.
 
 
8.Dont Worry TU2:15,017,117502950
8j. dbr. W. v. Orlando Vici a. d. Dolly DollarFa.: Tim Schwarma
Bes.: Katharina Bohnen - Zü.: Katharina Bohnen - Tr.: Katharina Bohnen
 
 
Ann Boleyn-dis.r.175044
5j. dbr. S. v. Muscle Massive a. d. Betty KramerFa.: Jan T.de Jong
Bes.: Louise Schacky - Zü.: Louise Schacky - Tr.: Jan T. de Jong
 
 
Sieg: 29:10 - Platz: 11 - 11 - 12:10 - ZW: 71:10 - DW: 222:10 (Einlauf: 7-1-6)
Wert: 750 · 380 · 190 · 120 · 90 · 70 · 50
Richter: Leicht, 1 - 1 1/2 - 4 - 1/2 - 2
ZwZ.: 16,0 - 15,0 - 18,9 - 13,5
Nichtstarter: keine
Gesamtumsatz 64.201,48 Euro (Außenumsatz 44.378,92 incl. 7.481,26 Auslandsanteil) - - - Musga,Wolfgang: Unvorschriftsmäßiges Verhalten beim Autostart - blaue Marke (§ 81 TRO i.V.m.Df.Best. STO I Pkt 4) 20 EUR,Nimczyk,Michael: Unvorschriftsmäßiges Verhalten beim Autostart - blaue Marke (§ 81 TRO i.V.m.Df.Best. STO I Pkt 4) 20 EUR,Schwarma,Tim: Unvorschriftsmäßiges Verhalten beim Autostart - blaue Marke (§ 81 TRO i.V.m.Df.Best. STO I Pkt 4) 20 EUR

Alle Angaben ohne Gewähr !